Category Learning

คำสแลงที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมใช้ (EP.2)

คำสแลง
นี่เป็นศัพท์สแลงที่น่าสนใจในยุคดิจิตอลที่ใช้บ่อยในโลกอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่ออธิบายผู้คนที่อยากออกไปเที่ยวในโลกแห่งความเป็นจริงเพลิดเพลินกับชีวิต...

คำสแลงที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมใช้ (EP.1)

คำสแลง
คำสแลงญี่ปุ่นยากที่จะเรียนรู้ เพราะมันแทบจะไม่มีในตำราหรือหนังสือให้เราได้เรียนรู้เลย ถึงแม้ว่าภาษาญี่ปุ่นจะเป็นภาษาที่มีจัดระดับความสุภาพไว้ถึง 3 ระดับ...

เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

ところ (所・Tokoro) ในการพูดคุยเป็นคำที่ใช้ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นความหมายพื้นฐาน หรือความหมายที่เป็นสำนวน ใน EP.นี้...

บทที่ 4 ตัวอย่างสำนวนที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

สำนวนในชีวิตประจำวัน
บทเรียนนี้เราจะขอนำเสนอตัวอย่างสำนวนหรือวลีที่น่าสนใจและใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น สามารถนำไปปรับใช้กับการพูดหรือบทสนทนาประจำวันของเราได้อย่างแน่นอน

先んずれば人を制す เริ่มก่อนได้เปรียบผู้อื่น

สุภาษิตญี่ปุ่น
หมายความว่า ทุกอย่างสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบโดยการทำล่วงหน้าก่อนคนอื่น   การเริ่มต้นทำก่อนผู้อื่น จะทำให้ได้เปรียบ เสมือนการลงมือทำก่อนผู้อื่นนั่นเอง