Learning

คำสแลง

คำสแลงที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมใช้ (EP.2)

นี่เป็นศัพท์สแลงที่น่าสนใจในยุคดิจิตอลที่ใช้บ่อยในโลกอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่ออธิบายผู้คนที่อยากออกไปเที่ยวในโลกแห่งความเป็นจริงเพลิดเพลินกับชีวิต…

คำสแลง

คำสแลงที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมใช้ (EP.1)

คำสแลงญี่ปุ่นยากที่จะเรียนรู้ เพราะมันแทบจะไม่มีในตำราหรือหนังสือให้เราได้เรียนรู้เลย ถึงแม้ว่าภาษาญี่ปุ่นจะเป็นภาษาที่มีจัดระดับความสุภาพไว้ถึง 3 ระดับ…

tokoro

การใช้ ところ (tokoro) EP.2

คำว่า “ところ (tokoro)”  ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่า “สถานที่” แต่ยังมีความหมายถึง “สถานการณ์” หรือ “สภาพการณ์หนึ่ง” อีกด้วย เช่น  いいところ (Ii tokoro) หมายถึง สะดวก わるいところ (warui tokoro) หมายถึง ไม่สะดวก  ตัวอย่างประโยค いいところへきてくれたね。 Ii tokoro e kite kureta ne.  มาได้จังหวะพอดีเลย 困りましたな。悪いところを見られてしまって…..Komarimashita na.  Warui tokoro o mirarete shimatte….. แย่จัง ไม่น่ามาเจอคุณเลย (แปลตามตัวอักษร จะหมายถึง มาเจอคุณในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลย) こんなところ (konna tokoro) หมายถึง สภาพอย่างนี้ そんなところ (sonna tokoro) หมายถึง สภาพอย่างนั้น  ตัวอย่างประโยค 計画書、できた?Keikakusho, dekita?  …

การใช้ ところ (tokoro) EP.2 Read More »

บทที่ 5 การถามเวลา

บทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลากัน  ลองมาดูตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆ นี้กันดีกว่า A: すみません。いま なんじですか。 B: くじ さんじゅうごふんです。 A: デパートは なんじからですか。 B :  じゅうじからです。 A :  どうも ありがとうございます。 B :  どういたしまして。 A: Sumimasen.  Ima nanji desu ka. B: Kuji sanjuugofun desu. A: Depaato wa nanji kara desu ka. B :  Juuji kara desu. A :  Doumo arigatougozaimasu. B :  Dou-itashimashite. A: ขอโทษครับ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ B: 9 โมง 35 นาทีค่ะ …

บทที่ 5 การถามเวลา Read More »

เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

ところ (所・Tokoro) ในการพูดคุยเป็นคำที่ใช้ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นความหมายพื้นฐาน หรือความหมายที่เป็นสำนวน ใน EP.นี้…

JLPT

เรียนรู้คำ กริยาวิเศษณ์ ที่มักออกในข้อสอบ JLPT, PAT

คำกริยาวิเศษณ์(副詞・ふくし) คือ ? คำ กริยาวิเศษณ์ หมายถึง ภาคแสดงหรือคำที่ทำหน้าที่ขยายความหรือเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายลักษณะการกระทำของคำกริยาหรือความหมายของคำอื่นๆ ในประโยค เช่น คำคุณศัพท์(形容詞・けいようし)เรามาเรียนรู้เพื่อให้พอสามารถแยกแยะและเข้าใจในความแตกต่างของคำ กริยาวิเศษณ์ จากตัวอย่างประโยคการใช้งานเหล่านี้กันเถอะ

สำนวนในชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 ตัวอย่างสำนวนที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

บทเรียนนี้เราจะขอนำเสนอตัวอย่างสำนวนหรือวลีที่น่าสนใจและใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น สามารถนำไปปรับใช้กับการพูดหรือบทสนทนาประจำวันของเราได้อย่างแน่นอน

สุภาษิตญี่ปุ่น

先んずれば人を制す เริ่มก่อนได้เปรียบผู้อื่น

หมายความว่า ทุกอย่างสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบโดยการทำล่วงหน้าก่อนคนอื่น   การเริ่มต้นทำก่อนผู้อื่น จะทำให้ได้เปรียบ เสมือนการลงมือทำก่อนผู้อื่นนั่นเอง