Learning

tokoro

การใช้ ところ (tokoro) EP.2

คำว่า “ところ (tokoro)”  ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่า “สถานที่” แต่ยังมีความหมายถึง “สถานการณ์” หรือ “สภาพการณ์หนึ่ง” อีกด้วย เช่น  いいところ (Ii tokoro) หมายถึง สะดวก わるいところ (warui tokoro) หมายถึง ไม่สะดวก  ตัวอย่างประโยค いいところへきてくれたね。 Ii tokoro e kite kureta ne.  มาได้จังหวะพอดีเลย 困りましたな。悪いところを見られてしまって…..Komarimashita na.  Warui tokoro o mirarete shimatte….. แย่จัง ไม่น่ามาเจอคุณเลย (แปลตามตัวอักษร จะหมายถึง มาเจอคุณในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลย) こんなところ (konna tokoro) หมายถึง สภาพอย่างนี้ そんなところ (sonna tokoro) หมายถึง สภาพอย่างนั้น  ตัวอย่างประโยค 計画書、できた?Keikakusho, dekita?  …

การใช้ ところ (tokoro) EP.2 Read More »

บทที่ 5 การถามเวลา

บทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลากัน  ลองมาดูตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆ นี้กันดีกว่า A: すみません。いま なんじですか。 B: くじ さんじゅうごふんです。 A: デパートは なんじからですか。 B :  じゅうじからです。 A :  どうも ありがとうございます。 B :  どういたしまして。 A: Sumimasen.  Ima nanji desu ka. B: Kuji sanjuugofun desu. A: Depaato wa nanji kara desu ka. B :  Juuji kara desu. A :  Doumo arigatougozaimasu. B :  Dou-itashimashite. A: ขอโทษครับ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ B: 9 โมง 35 นาทีค่ะ …

บทที่ 5 การถามเวลา Read More »

เคล็ด (ไม่) ลับเกี่ยวกับการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

ところ (所・Tokoro) ในการพูดคุยเป็นคำที่ใช้ได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นความหมายพื้นฐาน หรือความหมายที่เป็นสำนวน ใน EP.นี้…

JLPT

เรียนรู้คำ กริยาวิเศษณ์ ที่มักออกในข้อสอบ JLPT, PAT

คำกริยาวิเศษณ์(副詞・ふくし) คือ ? คำ กริยาวิเศษณ์ หมายถึง ภาคแสดงหรือคำที่ทำหน้าที่ขยายความหรือเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายลักษณะการกระทำของคำกริยาหรือความหมายของคำอื่นๆ ในประโยค เช่น คำคุณศัพท์(形容詞・けいようし)เรามาเรียนรู้เพื่อให้พอสามารถแยกแยะและเข้าใจในความแตกต่างของคำ กริยาวิเศษณ์ จากตัวอย่างประโยคการใช้งานเหล่านี้กันเถอะ

สำนวนในชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 ตัวอย่างสำนวนที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

บทเรียนนี้เราจะขอนำเสนอตัวอย่างสำนวนหรือวลีที่น่าสนใจและใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น สามารถนำไปปรับใช้กับการพูดหรือบทสนทนาประจำวันของเราได้อย่างแน่นอน

สุภาษิตญี่ปุ่น

先んずれば人を制す เริ่มก่อนได้เปรียบผู้อื่น

หมายความว่า ทุกอย่างสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบโดยการทำล่วงหน้าก่อนคนอื่น   การเริ่มต้นทำก่อนผู้อื่น จะทำให้ได้เปรียบ เสมือนการลงมือทำก่อนผู้อื่นนั่นเอง

สุภาษิตญี่ปุ่น

失敗は成功の母 ความล้มเหลวเป็นมารดาแห่งความสำเร็จ

หมายถึง ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  แม้ว่าจะล้มเหลวหรือผิดพลาดก็ตาม หากว่ามีการไปปรับปรุง แก้ไข ป้องกันในสาเหตุนั้นๆ ก็จะไม่ทำผิดซ้ำอีก

โครงสร้างประโยค

บทที่ 2 โครงสร้างรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ประโยคในภาษาญี่ปุ่นมีการเรียงลำดับของคำในรูปประโยคดังนี้คือประธาน กรรม และกริยา โดยประธาน กรรม และส่วนอื่นๆในประโยคจะมี คำช่วย เพื่อบ่งบอกหน้าที่ของคำนำหน้า

อักษรภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 1 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

การที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้นั้น คงต้องทำความรู้จักกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นกันก่อนภาษาญี่ปุ่นมีอักษรอยู่ 3 ประเภท คือฮิระงะนะ,คะตะกะนะ และคันจิ