การใช้ ところ (tokoro) EP.2

คำว่า “ところ (tokoro)”  ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ว่า “สถานที่” แต่ยังมีความหมายถึง “สถานการณ์” หรือ “สภาพการณ์หนึ่ง” อีกด้วย เช่น 

 • いいところ (Ii tokoro) หมายถึง สะดวก
 • わるいところ (warui tokoro) หมายถึง ไม่สะดวก 

ตัวอย่างประโยค

 • いいところへきてくれたね。
  Ii tokoro e kite kureta ne. 
  มาได้จังหวะพอดีเลย
 • 困りましたな。悪いところを見られてしまって…..
  Komarimashita na.  Warui tokoro o mirarete shimatte…..
  แย่จัง ไม่น่ามาเจอคุณเลย (แปลตามตัวอักษร จะหมายถึง มาเจอคุณในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลย)
 • こんなところ (konna tokoro) หมายถึง สภาพอย่างนี้
 • そんなところ (sonna tokoro) หมายถึง สภาพอย่างนั้น 

ตัวอย่างประโยค

計画書、できた?
Keikakusho, dekita? 
ร่างแผนงานทำเสร็จแล้วหรือยัง?

はい、こんなところでいかがでしょう。
Hai, konna tokoro de ikaga deshou.
ครับ ร่างแผนงานอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ

経費としては、二千万円ぐらいでどうでしょう。
Keihi toshite wa, ni sen man en gurai de doo deshou. 
สำหรับค่าใช้จ่าย สักประมาณ 20 ล้านเยนเป็นยังไง

うん、まあ、そんなところだろう。
Un, maa, sonna tokoro darou.
อืม ก็คงจะราวๆ นั้นล่ะมั้งครับ

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คำพูดว่า こういったところ (kou itta tokoro)  และ  そういったところ (sou itta tokoro)  ได้ในความหมายเดียวกันว่า “สภาพอย่างนี้” ,  “สภาพอย่างนั้น”

ตัวอย่างประโยค

どちらも不満はあるでしょうが、まあ、こういったところ(こんなところ)で手を打ってはいかがでしょうか。
Dochira mo fuman wa aru deshou ga, maa, kou itta tokoro (konna tokoro) de te o utte wa ikaga deshouka.
ผมก็รู้ว่าคงไม่พอใจด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย แต่เรามาประนีประนอมกันโดยลักษณะนี้ ดีไหมครับ

** ในกรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ ผู้พูดอยู่ในฐานะคนไกล่เกลี่ย สามารถพูดได้ทั้ง 2 แบบโดยมีความหมายเดียวกัน

というところ (to yuu tokoro) / といったところ (to yutta tokoro) เป็นสำนวนที่ใช้เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นที่ตัวผู้พูดมีต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอย่างถ่อมตัวและสำรวม เช่น

ตัวอย่างประโยค

もうすぐ完了ですか。
Mou sugu kanryou desu ka.
ใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังครับ

ええ、90%以上出来上がったというところです。
Ee, kyuu juu paasento ijou dekiagatta to yuu tokoro desu.
ค่ะ ก็น่าจะเสร็จไปได้มากกว่า 90% แล้วค่ะ

ขอบคุณภาพจาก : https://mojinavi.com , Pixabay.com