About

Our

Story

About Our Story...เรื่องราวสั้นๆที่สื่อถึงพวกเรา

logo

Teelangka.com ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงเรื่องราวสนุกๆที่เต็มไปด้วยสาระและความบันเทิงได้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต

ในปัจจุบันมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าภาษาต้องคู่กับวัฒนธรรม ถ้าเรามีทักษะภาษาญี่ปุ่นเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น กินอาหารญี่ปุ่นหรือทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นญี่ปุ่น ก็จะทำให้เราสนุกและเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราทำได้มากขึ้นเพราะเราเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Teelangka.com เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจชื่นชอบในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยเรายึดหลักแนวคิดแบบยืดหยุน (Flexible) ด้วยการนำสาระต่างๆสอดแทรกไว้ในบทความต่างๆที่ให้ทั้งความสนุกและความบันเทิง การใช้ภาษาญี่ปุ่นหรือการเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ ไม่มีการใช้ที่ตายตัวเสมอไป สามารถพลิกแพลงไปได้ในแต่ละสถานการณ์ ดังนั้นเลยเป็นที่มาของชื่อเว็บไซต์ของเรา    “ตีลังกา”