บทที่ 5 การถามเวลา

บทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามเวลากัน  ลองมาดูตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆ นี้กันดีกว่า

A: すみません。いま なんじですか。

B: くじ さんじゅうごふんです。

A: デパートは なんじからですか。

B :  じゅうじからです。

A :  どうも ありがとうございます。

B :  どういたしまして。

A: Sumimasen.  Ima nanji desu ka.

B: Kuji sanjuugofun desu.

A: Depaato wa nanji kara desu ka.

B :  Juuji kara desu.

A :  Doumo arigatougozaimasu.

B :  Dou-itashimashite.

A: ขอโทษครับ ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ

B: 9 โมง 35 นาทีค่ะ

A: ห้าง (สรรพสินค้า) จะเปิด (ตั้งแต่) ตอนกี่โมงครับ

B :  (ห้างเปิดตั้งแต่) 10 โมงค่ะ

A :  ขอบคุณมากครับ

B :  ไม่เป็นไรค่ะ

คำศัพท์

すみません

Sumimasen ขอโทษ

いま

Ima

ตอนนี้ ขณะนี้

なんじ

Nanji

กี่โมง

~じ

-ji

…..โมง, …..นาฬิกา

~ふん・ぷん

-fun/-pun

…..นาที

デパート

Depaato

ห้างสรรพสินค้า

~から

Kara

ตั้งแต่…., จาก…..(เป็นคำช่วย)

どうもありがとうございます

Doumo arigatougozaimasu

ขอบคุณมาก

どういたしまして

Dou-itashimashite

ไม่เป็นไร

คำอธิบาย

  

* すみません。 (Sumimasen.)

ใช้นำหน้าประโยคขอร้องหรือประโยคคำถามเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูล  และยังสามารถใช้ในความหมาย “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ได้ด้วยในกรณีที่ทำให้อีกฝ่ายลำบาก

 * いま なんじですか。  (Ima nanji desu ka.)

  • สำนวนนี้ใช้เวลาที่ต้องการถามเวลา
  • สามารถละคำว่า いま (Ima) ได้
  • なんじ (nanji) ประกอบด้วย 2 คำ คือ คำว่า “なん (nan)“ มีความหมายว่า “กี่”  และ  “じ (ji)“  มีความหมายว่า “โมง” หรือ “นาฬิกา” เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่า “กี่โมง/กี่นาฬิกา“

* なんじからですか。(Nanji kara desu ka.)

から (kara) เป็นคำช่วย ทำหน้าที่ที่ชี้จุดเริ่มต้น ในกรณีที่บอกเวลา จะมีความหมายว่า “ตั้งแต่…“ และในกรณีที่บอกสถานที่ หรือชี้ที่มาของข้อมูล/สิ่งของที่ได้รับ จะหมายความว่า “จาก…”

หมายเหตุ ในภาษาญี่ปุ่นจะมี “คำช่วย” ซึ่งจะวางอยู่หลังคำนาม คำกริยา หรือวางอยู่ท้ายประโยค เพื่อบอกความสัมพันธ์ของคำนั้นกับคำอื่นๆ ในประโยค

* どうもありがとうございます。 (Doumo arigatougozaimasu.)

ありがとうございます。(Arigatougozaimasu.) เป็นสำนวนกล่าวคำขอบคุณที่ใช้กันโดยทั่วไป  กรณีที่ผู้พูดคุยกันมีความสนิทสนมหรือคุ้นเคย อาจพูดเพียงแค่คำว่า ありがとう。(Arigatou.) ก็ได้  และหากต้องการแสดงความรู้สึกการขอบคุณในระดับที่มากขึ้น ก็สามารถใส่คำว่า  “どうも (Doumo)” ที่แปลว่า “มาก” ไว้หน้าคำ” ありがとうございます。(Arigatougozaimasu.) ได้ ก็จะมีความหมายว่า “ขอบคุณมากครับ/ค่ะ”

* どういたしまして。 (Dou-itashimashite.)

มีความหมายว่า “ไม่เป็นไร” ใช้เป็นคำกล่าวตอบเมื่ออีกฝ่ายกล่าวขอบคุณ

ขอบคุณถาพจาก : https://animageplus.jp