สุภาษิตญี่ปุ่น

先んずれば人を制す เริ่มก่อนได้เปรียบผู้อื่น

สุภาษิตญี่ปุ่น (日本語のことわざ)

เริ่มก่อนได้เปรียบผู้อื่น

หมายความว่า ทุกอย่างสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบโดยการทำล่วงหน้าก่อนคนอื่น   การเริ่มต้นทำก่อนผู้อื่น จะทำให้ได้เปรียบ เสมือนการลงมือทำก่อนผู้อื่นนั่นเอง ทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม

ตัวอย่างประโยค :

A :「おいおい、もう着いていたのか、あいかわらず行動が早いなあ」
B : 「先んずれば人を制すというからな。やはり後から来るやつは得るものは少ないのさ」

A :   “Oi-oi, mou tsuite itanoka, aikawarazu koudou ga hayai naa”
B :   “Sakinzureba hito o seisu to iu kara na.                                                                                                      Yahari atokara kuru yatsu wa eru mono wa sukunai nosa.”

A :   “เฮ้ มาถึงแล้วงั้นหรือ?  มาเร็วเหมือนเคยเลยนะ”
B :   “ก็เพราะการมาถึงก่อนคนอื่นมันได้เปรียบ

คนที่มาทีหลัง ของที่จะได้รับก็ต้องน้อยกว่าอย่างแน่นอนอยู่แล้ว”

คำพ้องความหมายของ  “เริ่มก่อนได้เปรียบผู้อื่น

  • 先手必勝 (Sente hisshou)
  • 先鞭をつける (Senben o tsukeru)
  • 機先を制す (Kisen o seisu)
  • 先に行動する (Sakini koudou suru)

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.yahoo.co.jp