การทักทาย

บทที่ 3 การพบปะทักทาย แนะนำตัวเองและผู้อื่น

การพบปะบุคคลซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนและบุคคลอื่นซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก่อนที่จะรู้จักกัน ย่อมจะต้องมีการแนะนำให้รู้จักกัน เพื่อพูดคุยในเรื่องอื่นๆ ต่อไป  การแนะนำให้รู้จักกันมีทั้งการ แนะนำตัวเอง และแนะนำผู้อื่น  ตัวอย่างเช่น

รูปการทักทาย

田中: 鈴木さん、こちらは トニーさんです。
トニー: はじめまして。 トニーです。どうぞよろしくお願いします。
鈴木: 鈴木です。 こちらこそ どうぞよろしくお願いします。

Tanaka :  Suzuki-san, kochira wa Tony-san desu.
Tony :  Hajimemashite. Tony desu.  Doozo yoroshiku onegaishimasu.
Suzuki :  Suzuki desu.   Kochira koso doozo yoroshiku onegaishimasu.

ทะนะกะ :  คุณซูซูกิครับ (ทางนี้คือ) คนนี้คุณโทนี่ครับ
โทนี่ :  สวัสดีครับ ผมโทนี่ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
ซูซูกิ :  ผมซูซูกิครับ สวัสดีครับ ผมก็เช่นกันครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

คำอธิบายเกี่ยวกับการ แนะนำตัวเอง และ ผู้อื่น

鈴木さん、こちらは トニーさんです。 (Suzuki-san, kochira wa Tony-san desu.)

  • เป็นสำนวนพื้นฐานที่สุดที่ใช้ในการแนะนำคน
  • คำว่า ‘さん (san)’ เป็นคำยกย่องที่ใช้ต่อท้ายชื่อคน มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า Mr./Mrs./Miss ในภาษาอังกฤษ
  • คำว่า ‘こちら (kochira)’ มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ทางนี้”  แต่ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำสุภาพจึงมีความหมายว่า “บุคคลนี้หรือคนนี้“
  • คำว่า ‘は (wa)’ ใช้ตามหลังหัวข้อที่ผู้พูดอยากจะพูดถึง โดยมีคำว่า ‘です (desu)’ เป็นคำลงท้ายของประโยค จะมีความหมายคล้ายกับคำกริยาในภาษาอังกฤษ verb to be  “is/am/are”  หรือ “เป็น/อยู่/คือ“ ในภาษาไทยนั่นเอง
はじめまして。 (Hajimemashite.)

สำนวนนี้มีความหมายตามตัวอักษรว่า “(ยินดีที่ได้รู้จักคุณ) เป็นครั้งแรก”  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษที่ว่า  “Nice to meet you.“   หรือเทียบเท่ากับภาษาไทยว่า “สวัสดีคะ/ครับ“ นั่นเอง   เพราะในสังคมไทยปกติจะไม่ได้คำนึงถึงว่าเป็นการเจอครั้งแรกหรือไม่  เมื่อได้พบปะกันก็จะทักทายเสมอว่า “สวัสดีคะ/ครับ“ แต่จะไม่พูดว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก“ แบบชาวตะวันตก

どうぞよろしくお願いします。 (Doozo yoroshiku onegaishimasu.)

สำนวนนี้มีความหมายตามตัวอักษรว่า “ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ/ครับ“  เป็นสำนวนที่ใช้บ่อยมากโดยมีความหมายในเชิงวัฒนธรรมแฝงไว้ว่า  “ดีใจที่ได้พบคุณ กรุณาเอ็นดูฉัน/ผมด้วยนะคะ/ครับ“   ซึ่งในภาษาไทยเราจะไม่มีสำนวนทักทายลักษณะเช่นแบบภาษาญี่ปุ่นนี้

こちらこそ どうぞよろしくお願いします。 (Kochirakoso doozo yoroshiku onegaishimasu.)

ชาวญี่ปุ่นมักจะใช้คำเรียกแทนตัวเองว่า  こちら  (kochira) ไม่ว่าจะหมายรวมถึงคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานก็ตามที่ผู้พูดรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวเอง  ส่วนคำว่า  こそ (koso)   เป็นคำช่วยสำหรับต่อท้ายคำชนิดต่างๆ เพื่อเน้นย้ำคำนั้นอย่างหนักแน่นสำนวนนี้จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “(ทางนี้) ฉัน/ผมก็เช่นกันคะ/ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ/ครับ“

ขอบคุณรูปภาพจาก : www.yahoo.co.jp