Learning

นี่เป็นศัพท์สแลงที่น่าสนใจในยุคดิจิตอลที่ใช้บ่อยในโลกอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่ออธิบายผู้คนที่อยากออกไปเที่ยวในโลกแห่งความเป็นจริงเพลิดเพลินกับชีวิต...

คำสแลงที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมใช้ (EP.2)

คำสแลงญี่ปุ่นยากที่จะเรียนรู้ เพราะมันแทบจะไม่มีในตำราหรือหนังสือให้เราได้เรียนรู้เลย ถึงแม้ว่าภาษาญี่ปุ่นจะเป็นภาษาที่มีจัดระดับความสุภาพไว้ถึง 3 ระดับ...

คำสแลงที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมใช้ (EP.1)