H-one1

5ส

5ส กับการปรับปรุงกระบวนการ

“5ส (5S)” เป็นพื้นฐานในการคงรักษาเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้นและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น เราเรียก “5ส” ก็เพราะการใช้ตัวอักษร “ส” เริ่มต้นของห้าคำว่า “สะสาง”, “สะดวก”, “สะอาด”, “สุขลักษณะ” และ “สร้างนิสัย” ในภาษาไทย  และเรียก“5S” เพราะใช้ตัวอักษร “S” เริ่มต้นของห้าคำว่า “Seiri (整理)” , “Seiton (整頓)” , “Seisou (清掃)” , “Seiketsu (清潔)” และ “Shitsuke (躾)” ในภาษาญี่ปุ่น โดยแต่ละคำจะถูกกำหนดบทบาทด้วยความหมายไว้ดังต่อไปนี้ เราอาจกล่าวสรุปถึงหัวใจหรือสิ่งสำคัญในการทำ 5ส (5S) ก็คือต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเรายังคงดำเนินการทำ 5ส (5S) ต่อไปเรื่อยๆ มันจะติดกลายเป็นนิสัยในการทำ 5ส (5S) โดยอัตโนมัติอย่างเป็นธรรมชาติหรือเป็นเรื่องปกติในแต่ละวันของการทำงานไปแล้ว ซึ่งในบรรดา 5ส (5S) ถือได้ว่า สุขลักษณะ (Seiketsu・清潔) คือการคงรักษาและควบคุมสภาพกระบวนการจัดการ 3ส …

5ส กับการปรับปรุงกระบวนการ Read More »

5gen

5G เพื่อการบริหารจัดการ

เพื่อนๆ หลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำว่า ”หลักการ 5G หรือ 5現主義(Gogen Shugi)” มาบ้างแล้ว ซึ่งประกอบด้วยคำศัพท์ 5 คำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “GEN” คือ 現場 (Genba)          :  พื้นที่จริง現物 (Genbutsu)      :  ของจริง現実 (Genjitsu) :  สถานการณ์จริงในการปฎิบัติงาน原理 (Genri)           :  หลักการทางทฤษฎี原則 (Gensoku)       :  ระเบียบกฎเกณฑ์ หลักการ 5G เป็นแนวคิดและหลักปฎิบัติที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฎิบัติอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดตามยุคสมัยกล่าวคือ ปรับเปลี่ยนความคิดจาก “ได้กำไร (ผลิตและขาย)” เป็น “ทำกำไร (เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงขึ้น)”เปลี่ยนจากสร้างระบบทางอุตสาหกรรมให้มีความสมดุล เป็นสร้างระบบทางอุตสาหกรรมให้ไม่มีขั้นตอนที่เปล่าประโยชน์เปลี่ยนจาก 5ส ที่เป็นการฝึกอบรมในเชิงทฤษฎี มาเป็น 5ส ที่ตัดส่วนที่เปล่าประโยชน์ออกและสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น หลักการ5G จึงถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น ด้านของคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ หลักการ5G ยังนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรม 5ส …

5G เพื่อการบริหารจัดการ Read More »

โฮเรนโซ

โฮเรนโซ เคล็ดลับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อสัปดาห์ก่อน ได้พูดคุยกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น….  บวกกับตัวเองก็มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่มาเปิดธุรกิจในบ้านเรา ทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับสไตล์ วิถี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่แท้จริงของญี่ปุ่น….เลยไม่พลาดที่จะนำประสบการณ์ดีๆ มาแชร์กัน โดยวันนี้เราจะขอเริ่มต้นจาก “โฮเรนโซ (報・連・相)”  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการทำงานของคนญี่ปุ่น โดยยึดเป็นหลักปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกๆ องค์กร ในสังคมการทำงานของบริษัทญี่ปุ่นโฮเรนโซ(報・連・相)  เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การทำงานขององค์กรประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการนำมาปรับใช้ในการบริหารงาน บริหารคน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการรายงาน การติดต่อประสานงาน และการปรึกษาหารือกันในองค์กร ในหน่วยงาน โดยเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และปัญหาที่พบเจอในการทำงานนั่นเอง แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า โฮ เรน โซ (報・連・相)  คืออะไร ? และมีความหมายอย่างไร ? คำว่า โฮเรนโซ (報・連・相) เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1986 โดยอดีตประธานของ SMBC Friend Securities เป็นผู้คิดค้นขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ และที่แน่ๆ มันไม่ใช่คำพ้องเสียงโฮเรนโซ(ほうれんそう)” ที่แปลว่า “ผักปวยเล้ง” แต่มันเป็นตัวอักษรตัวแรกของ 3 คำมารวมกัน ได้แก่ “โฮ – 報”  มาจากคำว่า  …

โฮเรนโซ เคล็ดลับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Read More »

JLPT

เรียนรู้คำ กริยาวิเศษณ์ ที่มักออกในข้อสอบ JLPT, PAT

คำกริยาวิเศษณ์(副詞・ふくし) คือ ? คำ กริยาวิเศษณ์ หมายถึง ภาคแสดงหรือคำที่ทำหน้าที่ขยายความหรือเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายลักษณะการกระทำของคำกริยาหรือความหมายของคำอื่นๆ ในประโยค เช่น คำคุณศัพท์(形容詞・けいようし)เรามาเรียนรู้เพื่อให้พอสามารถแยกแยะและเข้าใจในความแตกต่างของคำ กริยาวิเศษณ์ จากตัวอย่างประโยคการใช้งานเหล่านี้กันเถอะ

สำนวนในชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 ตัวอย่างสำนวนที่ใช้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

บทเรียนนี้เราจะขอนำเสนอตัวอย่างสำนวนหรือวลีที่น่าสนใจและใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น สามารถนำไปปรับใช้กับการพูดหรือบทสนทนาประจำวันของเราได้อย่างแน่นอน

สุภาษิตญี่ปุ่น

先んずれば人を制す เริ่มก่อนได้เปรียบผู้อื่น

หมายความว่า ทุกอย่างสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบโดยการทำล่วงหน้าก่อนคนอื่น   การเริ่มต้นทำก่อนผู้อื่น จะทำให้ได้เปรียบ เสมือนการลงมือทำก่อนผู้อื่นนั่นเอง

สุภาษิตญี่ปุ่น

失敗は成功の母 ความล้มเหลวเป็นมารดาแห่งความสำเร็จ

หมายถึง ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  แม้ว่าจะล้มเหลวหรือผิดพลาดก็ตาม หากว่ามีการไปปรับปรุง แก้ไข ป้องกันในสาเหตุนั้นๆ ก็จะไม่ทำผิดซ้ำอีก

โครงสร้างประโยค

บทที่ 2 โครงสร้างรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ประโยคในภาษาญี่ปุ่นมีการเรียงลำดับของคำในรูปประโยคดังนี้คือประธาน กรรม และกริยา โดยประธาน กรรม และส่วนอื่นๆในประโยคจะมี คำช่วย เพื่อบ่งบอกหน้าที่ของคำนำหน้า

อักษรภาษาญี่ปุ่น

บทที่ 1 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

การที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจในภาษาญี่ปุ่นได้นั้น คงต้องทำความรู้จักกับตัวอักษรในภาษาญี่ปุ่นกันก่อนภาษาญี่ปุ่นมีอักษรอยู่ 3 ประเภท คือฮิระงะนะ,คะตะกะนะ และคันจิ