สุภาษิตญี่ปุ่น

失敗は成功の母 ความล้มเหลวเป็นมารดาแห่งความสำเร็จ

สุภาษิตญี่ปุ่น (日本語のことわざ)

ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเป็นมารดาแห่งความสำเร็จ

หมายถึง ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ  แม้ว่าจะล้มเหลวหรือผิดพลาดก็ตาม หากว่ามีการค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวหรือผิดพลาดนั้น และนำไปปรับปรุง แก้ไข ป้องกันในสาเหตุนั้นๆ  ก็จะไม่ทำผิดซ้ำอีก และสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด ….เป็นคำกล่าวให้กำลังใจในการทำความผิดพลาดหรือล้มเหลวว่า  ”…ได้ก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นแล้ว”  นั่นเอง

ตัวอย่างประโยค :

何度失敗したっていいじゃないか。失敗は成功の母で、失敗の度に一歩ずつ成功に近づいているはずだよ。

Nando shippaishitatte iijanaika.  Shippai wa seikou no haha de, shippai no tabi ni ippo zutsu seikou ni chikazuite iru hazu da yo.

จะกี่ครั้งที่ทำผิดพลาดก็ตาม แน่นอนว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวก็คือการก้าวเข้าใกล้สู่ความสำเร็จทีละหนึ่งก้าว  เพราะความล้มเหลวก็คือมารดาแห่งความสำเร็จ

คำพ้องความหมายของ “ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเป็นมารดาแห่งความสำเร็จ”

  • 失敗は成功のもと (Shippai wa seikou no moto)
  • 七転び八起き (Nana korobi ya oki)
  • 禍を転じて福となす (Wazawai wo tenjite fuku tonasu)
  • しくじるは稽古のため (Shikujiru wa keiko no tame)
  • 失敗は成功を教える (Shippai wa seikou o oshieru)