5ส กับการปรับปรุงกระบวนการ

5ส (5S)” เป็นพื้นฐานในการคงรักษาเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้นและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้น

เราเรียก “5ส” ก็เพราะการใช้ตัวอักษร “” เริ่มต้นของห้าคำว่า “ะสาง”, “ะดวก”, “ะอาด”, “สุขลักษณะ” และ “ร้างนิสัย” ในภาษาไทย  และเรียก“5S” เพราะใช้ตัวอักษร “S” เริ่มต้นของห้าคำว่า “Seiri (整理)” , “Seiton (整頓)” , “Seisou (清掃)” , “Seiketsu (清潔)” และ “Shitsuke (躾)” ในภาษาญี่ปุ่น โดยแต่ละคำจะถูกกำหนดบทบาทด้วยความหมายไว้ดังต่อไปนี้

เราอาจกล่าวสรุปถึงหัวใจหรือสิ่งสำคัญในการทำ 5ส (5S) ก็คือต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเรายังคงดำเนินการทำ 5ส (5S) ต่อไปเรื่อยๆ มันจะติดกลายเป็นนิสัยในการทำ 5ส (5S) โดยอัตโนมัติอย่างเป็นธรรมชาติหรือเป็นเรื่องปกติในแต่ละวันของการทำงานไปแล้ว ซึ่งในบรรดา 5ส (5S) ถือได้ว่า สุขลักษณะ (Seiketsu清潔) คือการคงรักษาและควบคุมสภาพกระบวนการจัดการ 3ส (3S) ได้แก่ สะสาง-สะดวก-สะอาด (Seiri整理、Seiton整頓、Seisou清掃) ให้มีความต่อเนื่อง และทำจนเป็นนิสัยในการปฎิบัติแล้วนำไปสู่การจัดทำเป็นมาตรฐานและขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องด้วย สร้างนิสัย (躾・Shitsuke) นั่นเอง

กิจกรรม 5ส (5S) เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่มุ่งสร้างให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการในการทำงานประจำวันด้วย 5ส (5S) อย่างทั่วถึง ที่ไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ 5ส (5S) ยังเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การประกันฉลากคุณภาพสูงอย่างถาวรอีกด้วย ดังนั้น สถานที่ทำงานที่ใช้ 5ส (5S) อย่างละเอียด ด้วยความใส่ใจ และเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ จะก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระดับการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มความไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก :  http://seihou-seal.com, http://fusoco.co.jp, http://decoc.jp