MisterZumo

MisterZumo

วัฒนธรรมและมารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวญี่ปุ่น

มารยาทการใช้ตะเกียบ
การเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมรวมทั้งมารยาทบนโต๊ะอาหารนั้น เป็นสิ่งที่ควรศึกษาใส่ใจไว้เป็นความรู้รอบตัวที่จะทำให้ได้ใจชาวญี่ปุ่นโดยไม่ยาก

“ออนเซ็น” ต่าง กับ “เซนโต” อย่างไร!!?

อนเซน
ชาวต่างชาติที่ไม่เคยมีประสบการณ์การอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบรวมกันอย่างเช่นวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาก่อนละก็ คงจะตื่นเต้นและเขินอายอย่างสุดๆ เป็นแน่สำหรับการลงอาบครั้งแรก