Mahseethong

Mahseethong

สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมญี่ปุ่น….“ตราประจำตระกูล”

ตราประจำตระกูล
ตราประจำตระกูล   ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นตัวแทนของวงศ์ตระกูลหรือครอบครัว บ่งบอกสถานะของตัวเอง ความเป็นพวกเดียวกัน การสืบสายเลือด การแสดงอำนาจ ระบุชนชั้น กำหนดหน้าที่

วิธีการทักทายคนในประเทศญี่ปุ่น (ตอนที่ 1)

วิธีทักทายคนในประเทศญี่ปุ่น
คุณควรจะเรียนรู้วิธีการเกี่ยวกับคำทักทายเบื้องต้นไม่มากก็น้อยถ้าคุณคิดจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่น  ซึ่งมีไม่กี่วิธีที่คุณสามารถทักทายอย่างเป็นทางการจนถึงเป็นกันเองได้