ปราสาทชุริ

ปราสาทชุริ (首里城) ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของโอกินาว่า

ปราสาทชุริตั้งอยู่ในเขตชุริ (首里区) ของเมืองนาฮา (那覇市) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโอกินาว่า แม้ว่าปราสาทส่วนใหญ่จะถูกทำลายในสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ก็กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมในปี 1992  และในปี 2000 ส่วนที่เสียหายของปราสาทที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมได้กลายเป็นมรดกโลกที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ชื่อ “ปราสาทชุริ (首里城)”

แต่เดิมปราสาทแห่งนี้เคยเป็นพระราชวังของราชอาณาจักรริวกิว(琉球王国) ในช่วงปกครองโอกินาว่ามานานกว่า 450 ปี (ระหว่างปีค.ศ.1429 1879)  ราชอาณาจักรริวกิวปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยมีอำนาจทางการเมืองและศาสนาเป็นศูนย์กลาง  ปราสาทชุริทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของราชวงศ์ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครองและเป็นศูนย์กลางทางศาสนา  ดังนั้นปราสาทชุริจึงเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตทางการเมืองและวัฒนธรรมของโอกินาวาอย่างแท้จริง

ตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรริวกิว
ตราสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรริวกิว (琉球王国の家紋)

โอกินาว่ากลายเป็นจังหวัดหนึ่งของญี่ปุ่นในปี 1879 ทำให้ปราสาทถูกรวมเป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก 

แผนที่จังหวัดโอกินาว่า
แผนที่จังหวัดโอกินาว่า

ปราสาทชุริเดิมสร้างขึ้นในปลายปี 1300 และมีบทบาทสำคัญในการรวมกลุ่มทางการเมืองของเกาะ  สงครามและไฟไหม้ทำลายปราสาทหลายครั้งในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมารวมทั้งสงครามโอกินาว่า (沖縄戦) ในปี 1945  ตัวอาคารปัจจุบันมีการบูรณะก่อสร้างอย่างสวยงามเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมในปี 1992  และตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา การเข้าสู่อาคารกลางของปราสาทจะถูกนำผ่านโดยประตูหลายแห่งรวมถึงประตูชุเรมง (守礼門) ที่รู้จักกันดี  ตำแหน่งบนยอดเขาของปราสาทช่วยให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองนาฮา (那覇市) ได้ตลอดทาง

ประตูชุเรมง
ประตูชุเรมง (守礼門) เป็นโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดของปราสาทชุริ
ปราสาทชุริ
ประตูด้านนอกของปราสาทชุริและท่าเรือนาฮาที่มองเห็นได้ในระยะไกล

ที่ด้านบนของเนินเขาเป็นที่ตั้งของห้องโถงหลัก “เซเดน (正殿)” ของปราสาท  เซเดน เป็นอดีตสถานที่สำคัญของการปกครองโดยภาครัฐและเป็นอาคารที่ได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราที่สุดและถือเป็นสถานที่สำคัญของโอกินาว่า  การออกแบบสถาปัตยกรรมและสีแดงสดมีความแตกต่างอย่างมากกับปราสาทในญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่

ห้องโถงหลักเซเดน
ห้องโถงหลักเซเดน (正殿)
ห้องโถงหลักเซเดน
ห้องโถงหลักเซเดน (正殿), ห้องโถงทางทิศใต้นันเดน (南殿) และลานสวนอุนา (御庭)

ลานสวนอุนา (御庭) ที่ยื่นออกไปด้านหน้าของเซเดนใช้สำหรับทำพิธีในอดีต มันถูกล้อมรอบทั้งสามด้านด้วย “โฮคุเดน (北殿) ห้องโถงทางทิศเหนือ”, “นันเดน (南殿) ห้องโถงทางทิศใต้” และ “ประตูโฮชินมง (奉神門)”  โดยโฮคุเดน (北殿) และนันเดน (南殿) ทำหน้าที่เป็นอาคารบริหารและเป็นสถานที่เพื่อต้อนรับทูตจากจีนและญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ตามลำดับ

ประตูโฮชินมง
“ประตูโฮชินมง (奉神門)” เป็นประตูสุดท้ายที่จะเข้าไปในลานสวนอุนา

การตกแต่งภายในของตัวปราสาทของ โฮคุเดน (北殿) ห้องโถงทางทิศเหนือ และ นันเดน (南殿) ห้องโถงทางทิศใต้  จะถูกสร้างขึ้นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย โดยมีข้อมูลที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของราชอาณาจักรริวกิวรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่และจีน และมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งที่ทำบนเกาะและที่ได้รับอิทธิพลจากการค้าระหว่างประเทศ  แต่การตกแต่งภายในของ เซเดน (正殿) ห้องโถงหลัก ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในสไตล์ดั้งเดิม ที่สามารถสัมผัสถึงความงดงามที่ล้อมรอบกษัตริย์ริวกิว แบบจำลองราชบัลลังก์และมงกุฎของกษัตริย์

 แบบจำลองราชบัลลังก์ของกษัตริย์ริวกิว
แบบจำลองราชบัลลังก์ของกษัตริย์ริวกิวใน เซเดน (正殿) ห้องโถงหลัก

ปราสาทชุริ (首里城) ถูกทำลายด้วยไฟเผาผลาญในเช้าวันที่ 31 ตุลาคม 2019

 ภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว Jiji Press
ภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว Jiji Press

เวลาประมาณ 2:40 น. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2019 เมื่อมีควันไฟลอยขึ้นมาบริเวณอันเป็นที่ตั้งของปราสาทชุริ ซึ่งเป็นมรดกโลกในเมืองนาฮา และไฟได้ไหม้ลามจากด้านซ้ายของห้องโถงไม้สามชั้นของเซเดนห้องโถงหลักและกระจายไปทางทิศเหนือและทิศใต้

 ภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว Jiji Press
 ภาพถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว Jiji Press

ปราสาทชุริเป็นศูนย์กลางการเมือง การทูต และวัฒนธรรมของราชอาณาจักรริวกิว ซึ่งมีมานานกว่า 450 ปีตั้งแต่ปีค.ศ. 1429  แรกเริ่มเดิมทีปราสาทถูกทำลายในสงครามโอกินาว่า (沖縄戦) ในปี 1945 ซึ่งเป็นช่วงสงครามแปซิฟิก แต่ได้รับการบูรณะใหม่และฟื้นฟูให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 1992  หลังจากที่โอกินาว่าถูกรวมกลับเข้าญี่ปุ่นแผ่นดินใหญ่ ปราสาทชุริได้รับการกล่าวขานว่ามีคุณค่าในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมปราสาทจีนและญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2000

เซเดน (正殿) ห้องโถงหลักของปราสาทชุริถูกทำลายด้วยไฟในคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2019 และคาดว่าจะสร้างเซเดน (正殿) ห้องโถงหลักขึ้นใหม่ภายในปี 2022 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปีของการกลับมาของโอกินาว่าที่ญี่ปุ่น

ลานสวนปราสาทชุริ
บทบาทของกษัตริย์และราชินีในยุคราชอาณาจักรริวกิวที่เดินต่อหน้าประชาชน ณ ลานสวนปราสาทชุริในเมืองนาฮา

ที่ปราสาทชุริ (首里城) ในเมืองนาฮา (那覇市)จะจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่โดยเริ่มขึ้นในวันที่ 3 ของปีใหม่ด้วยบทบาทของกษัตริย์และราชินีในยุคราชอาณาจักรริวกิว (琉球王国) ที่สวมชุดแดงแบบดั้งเดิมเดินต่อหน้าประชาชน ณ ลานสวนหน้าห้องโถงหลักเซเดนของปราสาทชุริในเมืองนาฮา และสวดมนต์เพื่อการฟื้นฟูปราสาทชุริซึ่งถูกไฟไหม้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

ขอบคุณภาพจาก : https://www.iza.ne.jp , https://matcha-jp.com , https://www.japan-guide.com , https://www.tabirai.net , https://www.jiji.com