ปราสาทมัตสึโมโตะ 「松本城」

ปราสาทมัตสึโมโตะ เป็นปราสาทที่มีอาคารห้าหลังและหอคอยปราสาทขนาดเล็กมีกำแพงปราสาทเป็นสีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหอคอยปราสาทซึ่งรู้จักกันในนาม " ปราสาทอีกา "...

ปราสาทมัตสึโมโตะ 「松本城」 ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมัตสึโมโตะจังหวัดนากาโน่ เป็นปราสาทที่มีอาคารห้าหลังรวมถึงหอปราสาทและหอคอยปราสาทขนาดเล็ก ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติภายใต้พระราชบัญญัติการอนุรักษ์สมบัติโบราณแห่งชาติในปี ค.ศ. 1936

แต่เดิมปราสาทนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น ” ปราสาทฟุคาชิ 「深志城」 ” ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกประมาณปี ค.ศ. 1504 ในฐานะปราสาทรับรองที่สร้างขึ้นโดยตระกูลโองาซาวาระ (小笠原氏) ซึ่งเป็นผู้ปกครองแคว้นชินาโนะ (信濃守護) ในเวลานั้น

ตระกูลโองาซาวาระถูกขับออกจากปราสาทโดยการบุกของตระกูลทาเคดะ (武田氏) และถูกจับตัวได้ในปี ค.ศ. 1582 ในช่วงการจราจลเทนโชจินโงะ (天正壬午の乱) หลังจากเกิดกบฎที่วัดฮอนโนจิ (本能寺の変) และในช่วงเวลานั้นเองปราสาทได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อในปัจจุบัน

ปราสาทมัตสึโมโตะก็เหมือนกับปราสาทอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการรื้อถอนในยุคเมจิ แต่ต้องขอบคุณความพยายามของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่ช่วยกันซ่อมแซมมาโดยตลอด จนกระทั่งในช่วงต้นทศวรรษ 1950 ได้รับการปรับปรุงใหม่และดำเนินการซ่อมแซมใหญ่

ปราสาทมัตสึโมโตะ มีกำแพงปราสาทเป็นสีดำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหอคอยปราสาทซึ่งรู้จักกันในนาม ” ปราสาทอีกา 「烏城」 ” และไฮไลท์อื่นที่ดึงดูดความสนใจไม่แพ้กัน ได้แก่ ประตูไทโกะมง 「太鼓門」 ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการก่อสร้างที่เรียกว่า “โนซึระซึมิ (野面積み)” โดยติดตั้งหอคอยเพื่อใช้เตือนเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

หมายเหตุ : โนซึระซึมิ (野面積み) เป็นวิธีการเรียงซ้อนหินธรรมชาติอย่างที่เป็นอยู่ และนี่คือเทคนิคการก่ออิฐยุคแรกซึ่งปรากฏในช่วงปลายสมัยคามาคุระและใช้อย่างจริงจังในช่วงศตวรรษที่ 16 ของยุคเซ็นโงคุ 

ปราสาทมัตสึโมโตะ
ปราสาทมัตสึโมโตะ

ขอบคุณภาพจาก :  https://www.matsumoto-castle.jp , https://kojodan.jp