ปราสาทคุมาโมโตะ 「熊本城」

ปราสาทคุมาโมโตะตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ฉะอุสุยามะ ในใจกลางเมืองคุมาโมโตะจังหวัดคุมาโมโตะ เดิมทีเริ่มต้นจากการสร้างปราสาทชิบะ...

ปราสาทคุมาโมโตะตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ฉะอุสุยามะ (茶臼山) ในใจกลางเมืองคุมาโมโตะจังหวัดคุมาโมโตะ เดิมทีเริ่มต้นจากการสร้าง “ ปราสาทชิบะ 「千葉城」  ”  โดยอิเดตะ ฮิเดโนบุ (出田秀信) ในช่วงยุคเซ็นโงคุ และต่อมาปราสาทคุมาโมโตะก็ถูกสร้างขึ้นโดยคาโนะโคงิ จิกะงะซุ (鹿子木親員) และได้รับการปรับปรุงต่อเติมลงรากฐานโดยในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1591 เป็นเวลา 15 ปี โดยคิโยมาสะ คาโต้ (加藤清正) 

ตั้งแต่ยุคเมจิจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง มีช่วงเวลาที่สำนักงานเขตการปกครองคุมาโมโตะและสำนักงานใหญ่ของกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาตั้งบัญชาการอยู่ในปราสาท เป็นเหตุให้หลายส่วนของปราสาทถูกทำลายโดยกองทัพกบฎซัตสึมะและนี่ถือเป็นลักษณะเฉพาะของปราสาทแห่งนี้ที่ทำให้มีประวัติแตกต่างจากปราสาทอื่นเล็กน้อย

และอาคารทั้งสิบสามก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นในปี ค.ศ. 1933 พร้อมกับถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ อย่างไรก็ตามสภาพของปราสาทที่เห็นในทุกวันนี้เป็นสภาพที่ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่และฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้งหลังจากปี ค.ศ. 1960  และต่อมาการฟื้นฟูครั้งสำคัญกับการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะในปี ค.ศ. 2016

ก่อนที่จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวปราสาทคุมาโมโตะมีไฮไลท์มากมายรวมถึงหอคอยปราสาทขนาดใหญ่และขนาดเล็กสองแห่งที่ตั้งอยู่บนกำแพงหินลาดชันที่เรียกว่า “การกลับมาของนักรบ (武者返し)” ซึ่งเราจะสามารถเห็นสิ่งเหล่านี้อีกครั้งได้หลังจากการฟื้นฟูเสร็จสมบูรณ์

ขอบคุณภาพจาก : https://kumamoto-guide.jp