ปราสาทฮิเมจิ 「姫路城」

ปราสาทฮิเมจิ ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิจังหวัดเฮียวโงะ เป็นปราสาทที่กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1346 โดย อากะมัตสึ ซาดะโนริ...

ปราสาทฮิเมจิ 「姫路城」 ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิจังหวัดเฮียวโงะ เป็นปราสาทที่กล่าวกันว่าสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1346 โดย อากะมัตสึ ซาดะโนริ (赤松貞範) เป็นหนึ่งในไดเมียวที่อุทิศชีวิตเพื่อรัฐบาลโชกุนสมัยมูโรมาจิ (室町幕府) ซึ่งในตอนนั้นยังเป็นปราสาทขนาดเล็กในสมัยที่ตระกูลอากะมัตสึเป็นผู้ปกครองปราสาท แต่ปราสาทได้ถูกขยายออกบ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงปลายเซ็นโงคุ และมีขนาดใหญ่เท่าปัจจุบันในสมัยของอิเคดะ เทรุมาสะ (池田輝政) ที่ได้กลายมาเป็นผู้ปกครองปราสาทในช่วงเริ่มต้นของยุคสมัยเอโดะ

ปราสาทแห่งนี้ได้รับการดูแลรักษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามีการซ่อมแซมใหญ่ถึงสองครั้งในสมัยเมจิและโชวะ อาคารแปดหลังรวมถึงหอคอยหลักถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติในปี ค.ศ. 1931 ตามพระราชบัญญัติอนุรักษ์สมบัติโบราณแห่งชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1993

ปราสาทฮิเมจิ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของยุคอาซูจิ โมะโมะยามะ (安土桃山時代)รวมถึงหอคอยปราสาทขนาดใหญ่ซึ่งโดดเด่นด้วยผนังฉาบปูนสีขาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม ” ปราสาทนกกระยาง 「白鷺城」 ” มีไฮไลท์ที่น่าสนใจมากมาย เช่น ประตูฮิชิโนะมง (菱の門) ซึ่งเป็นประตูปราสาทที่ใหญ่ที่สุด และเนินเขาโชกุน (将軍坂) ซึ่งใช้สำหรับเป็นที่ถ่ายทำละครประวัติศาสตร์ในปัจจุบัน

ปราสาทฮิเมจิ
ประตูฮิชิโนะมง (菱の門)
ประตูฮิชิโนะมง (菱の門) ด้านนอก
ประตูฮิชิโนะมง (菱の門)
ประตูฮิชิโนะมง (菱の門) ด้านใน

ขอบคุณภาพจาก :  https://tanosu.com , https://tripnote.jp , https://ameblo.jp