Technology

ซูซูกิ Hustler

ซูซูกิ “Hustler” โฉมปรับปรุงใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปีรุ่นที่ 2

ซูซูกิประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเราได้ทำการปรับปรุง minicar รุ่น Hustler ด้วยการลดขนาดห้องเครื่องยนต์ทำให้พื้นที่…